vrijdag 27 september 2019

Wicked Bag
Hey, hey!
En dan vandaag het zevende Halloweenproject, een geschenktasje. Bij mij komen tegenwoordig zelfs af en toe kinderen aan de deur voor Trick or Treat. Ik ben nu klaar voor ze.
This is my seventh Halloween Project, a gift bag. With this bag I am ready for any Trick or Treaters that decide to drop by.

Very Vanilla cardstock 29 x 20 cm.
Teken met de lange zijde boven een potloodlijn op 4,7 / 11,5 / 16,5 cm om het stempelen makkelijker te maken. Deze lijntjes gum je later weer weg.
Very Vanilla cardstock 11½" x 7½".
With the long side top, draw faint pencil lines at 1" / 4½" / 6½" to facilitate your stamping. You erase these lines are later.
Stempel voordat je gaat rillen.
Stamp before you score.

De rillijnen:
lange zijde boven: 3,8 / 14 / 28 cm
korte zijde, de smalle strook boven op 15,2 cm
The scoring:
long side top: 1½" / 5½" / 7" / 11
short side top, the narrow part top score at 6"
Gebruikte materialen / Materials Used
Blackberry Bliss Classic Stampin' Pad
Pumpkin Pie Classic Stampin' Pad
Gray Granite Classic Stampin' Pad
Early Espresso Classic Stampin' Pad
***
Stempelset Spooktacular Bash Stamp Set
Ornate Frames
Stempelset Wonderfully Wicked Stamp Set
Wicked
***
Red Rhinestone Basic Jewels
Black Stampin' Dimensionals Combo Pack
zaterdag 21 september 2019

Eenvoudig boekje wordt leuk boekje / Simple Booklet into Fun Booklet

Hey, hey!
Vandaag heb ik dit schattige boekje voor je. Het is een eenvoudig A6 boekje van de Hema, maar ja als je met papier werkt, wil je zoiets mooier maken toch?
Today I have this cute booklet for you. It's just a simple A6 booklet and nice enough, but of course any paper crafter would want to embellish it, right?
A6 is 14,5 x 9,9 cm en om dit formaat te bekleden heb je een heel vel Designer Series Paper van 30,5 x 30,5 cm nodig. Zo kun je mooi papier dat je nog hebt opwerken. Dit boekje is leuk voor een workshop en het is ook een erg leuk cadeautje voor iemand.
A6 means it's 5-11/16" x 3⅞" and to cover this size you need a full sheet of 12" x 12" Designer Series Paper. A good way to work up some paper. This booklet is a fun thing to teach at a workshop and it makes a great small present for someone too.
Het is niet moeilijk om te maken! Kijk maar eens naar het instructiefilmpje onderaan. Ik begin met je de maten te geven.
It's not difficult to make! Just have a look at the tutorial below. First let me give you the measurements you will need.
Voor de rug heb je nodig:

-       een strook cardstock van 5,1 x 19,7 cm
-       met de lange zijde boven, ril op 2,5 cm keer het papier en ril weer op 2,5 cm
-       met de korte zijde boven, ril op 2,2 en 2,9
-       vouw, knip en lijm vast zoals in het filmpje

To cover the spine you need:

-       a strip of cardstock of 2" x 7¾"
-       with the long side top, score at 1" turn the paper around and score at 1" again
-       with the short side top, score at ⅞" and 1⅛"
-       fold, cut and glue down as in the tutorial
Snijd uit het vel Designer Series Paper voor de buitenkant twee stukken van 10,8 x 17,1 cm
en snijd twee stukken van 14,3 x 9,8 voor de binnenkant
Cut two 4¼" x 6¾" pieces of from the sheet of Designer Series Paper for the outside
and cut two 5⅝" x 3⅞" pieces for the inside
Als je boekje andere afmetingen heeft, is het een kwestie van opnieuw opmeten. Ik houd meestal een rand van 1,3 cm aan voor buitenkant zodat je nog makkelijk het papier kunt vouwen. De bekleding van de rug geef ik aan beide kanten 2,5 cm extra om om te vouwen.
Of course if your booklet has a different size, it's just a matter of measuring anew. I usually keep a ½" border for the outside covering to be able to fold it round comfortably. The cover for the spine usually gets an extra 1" on either side to fold over.
Als je vakjes binnenin wilt, snijd dan twee stukjes uit het Designer Series Paper restpapier van 8,9 x 8,3 cm.
If you want inside pockets, cut two 3½" x 3¼" pieces from the remaining Designer Series Paper.


vrijdag 20 september 2019

Oh man, wat een maan!

Hey, hey!
Weer een Halloweenkaartje: Man, wat een maan! Ik moest gewoon iets met een van de vogels van de Monster Bash Enamel Shapes.
Another Halloween Card: Man, What a Moon! I just had to use one of the birds from the Monster Bash Enamel Shapes.
Hoe je dit kaartje maakt:
How you can make this card:
basiskaart 21 x 10,5 cm, op de helft gerild op 10,5 cm - zet een hulplijntje op 3,8 cm - spons de randen
maan gesneden met de grootste van de Layering Circles in Daffodil Delight - zet een hulplijntje op 1,3 cm - spons de randen
Cajun Craze cardstock 11,5 x 4,5 cm -  muur gestempeld met de Brick Wall embossing folder
boomtak in Soft Suede cardstock
Very Vanilla cardstock 8,0 x 8,0 cm, hoekjes geponst met ½" Circle Punch
base card Blueberry Bushel cardstock 8¼" x 4⅛", scored in half at 4⅛ - put a pencil line at 1½" - sponge edges
moon cut with largest of the Layering Circles in Daffodil Delight - put a pencil line at ½" - sponge edges
Cajun Craze cardstock 4½" x 1¾" -  wall stamped with Brick Wall embossing folder
tree branch in Soft Suede cardstock
Very Vanilla cardstock 3½" x 3½", corners cut with ½" Circle Punch
Gebruikte materialen / Materials Used
Versamark inkpad
Stampin' Emboss Powder Black
Early Espresso Classic Stampin' Pad
Blueberry Bushel Classic Stampin' Pad
Daffodil Delight Classic Stampin' Pad
Gray Granite Classic Stampin' Pad
***
Stempelset Wonderfully Wicked Stamp Set
Stempelset Spooktacular Bash Stamp Set
***
Ornate Frames
Seasonal Layers
***
Monster Bash Enamel Shapes

Brick Wall Embossing Folder (niet meer in collectie, maar Brick & Mortar blz. 198 in de Jaarcatalogus kun je er ook voor gebruiken)

Brick Wall Embossing Folder (no longer current,
but Brick & Mortar page 198 in the Annual Catalogue can be used as well)
stukje zwart lint (Ik heb lint gebruikt dat niet meer in de collectie zit, er zijn drie alternatieven, twee op blz. 175 in de Jaarcatalogus en eentje op blz. 53 in de Herfst/Wintercatalogus.)
4" piece of black ribbon (I've used retired ribbon, there are three options which are current, two on page 175 in the Annual Catalogue and one on page 53 in the Autumn Winter Catalogue.)


zondag 15 september 2019

Verhuiskaart / New Home CardHey, hey!
Ik ken nogal wat jonge mensen die ofwel verhuizen of op kamers gaan. Ik heb dan ook regelmatig een kaartje nodig om ze veel geluk te wensen in hun nieuwe woning. En wat is er nu leuker dan een zelfgemaakt kaartje?
I know quite a number of young people who are either moving house or leaving home to study. So I often need a card from to wish them joy and happiness in their new home. And what could be nicer than a handmade card?
Met de stempelset From Our Home to Yours kun je ontzettend leuke kerstkaarten maken, maar ook een kaartje voor een nieuwe woning. Ik vind de naïeve uitstraling van de huisjes erg leuk. Met de tekst uit de stempelset Delightful Day is de kaart compleet.
The stamp set From Our Home to Yours makes really cute Christmas cards, but a card on the occasion of a new home too. I really like the naïve look of the houses. To complete the card, I have used a sentiment from the stamp set Delightful Day.
De basiskaart Blueberry Bushel cardstock  van 29,2 x 10,5 cm, gerild op 14,3 cm.
Whisper White mat 9,8 x 14 cm
Whisper White mat 9,2 x 13,3 cm
The base card Blueberry Bushel cardstock 11½" x 4", scored at 5"
Whisper White mat 3" x 5½"
Whisper White mat 3" x 5¼"
Classic Stampin' Pads
achtergrond * Pear Pizzazz * background
achtergrond * Balmy Blue * background
 huisje / deur/ rook/ tekst * Blueberry Bushel * house / door / smoke / sentiment
boomstam * Calypso Coral * tree trunk
dak * Cajun Craze * roof
boom / gras * Granny Apple Green * tree / grass
huisje / deur * Daffodil Delight * house / door
dak / deur * Melon Mambo * roof / door
huisje / deur * Coastal Cabana * house / door
dak * Shaded Spruce * roofvrijdag 13 september 2019

Iemand vleermuismelk? / Bat Milk, Anyone?

Hey, hey!
Ik denk dat ik een nieuw zuivelproduct uitgevonden heb: Vleermuismelk. ( Ik heb het gegoogeld en een vleermuis is nog echt een zoogdier ook!) Als je je thee met melk drinkt, net als ik, is dit het ultieme ding voor Halloween?
I think I have invented a new dairy product: Bat Milk. (I've Googled it and bats are actually mammals. Well, what do you know?) If you drink your tea with milk, as I do, is this perfect for Halloween?
In eerste instantie wild ik de grafsteentjes van de Monster Bash Enamel Shapes gebruiken als versiering van dit melkpak(je). Maar, eentje zag er vreemd uit en om er nu vier op een melkpak te plakken was nu ook weer niet praktisch voor iets dat ik gewoon weggeef. Ja, ik weet het. Ons benne zûûnig. Dus uiteindelijk heb ik zelf maar grafsteentjes ontworpen en gemaakt.
Initially, I wanted to use the gravestones in the Monster Bash Enamel Shapes to decorate this milk carton. However, one did not look right and four per carton would make it impossible to have the carton as a Trick or Treat give-away. I know, I'm frugal that way. So I ended up designing and making my own mini-gravestones.
Je kunt uit een vel Very Vanilla Thick papier twee melkpakjes maken. De plakflap is ietsje smaller, maar het werkt. Je snijd het papier 14,8 x 15,2 cm. Ik snijd er eerst in de lengte 5,7 cm af en dan snijd ik de rest over de helft op 14,8.
From one sheet of Very Vanilla Thick cardstock you can get two cartons. The glue flap is narrower, but it works. You cut your paper 5⅞" x 6". I cut off a strip of 2¼" lengthwise first and then I cut the rest in half at 5".
Met de 14,8 zijde boven, ril op 3,5 / 7,0 / 10,5 / 14,0 cm.
Kwartslag draai (de smalle strook ligt rechts) ril op 3,5 / 11,1, keer het papier om en ril op 14,0 cm.
With the 5" side top, score at 1" / 2¾" / 4" / 5½".
Quarter turn  and (with the narrow strip on the right) score at 1" / 4", flip the paper and score at 5½".

Leg het papier weer met de 14,8 zijde en het smalle deel boven. Je hebt nog twee korte rillijnen nodig tot aan de eerste rillijn. In centimeters zijn ze makkelijker te zetten dan in inches. Zet de rillijnen op 5,2 en 10,6 cm.
Van daaruit kun je de schuine rillijnen maken.
Put the paper back with the 5" side and the narrow part at the top. You need two short score lines from the top as far as the first score line. These are awkward measurements, you need a score line at 2-1/16" and at 4-3/16". These dimensions are not on your Simply Scored, but I have devised an easy way around this: on your Simply Scored, slide the paper a fraction (1-16") to the right and put your score lines at 2" and 4".
From there on you can make the diagonal score lines.
Stempelsets / Stamp Sets
To Every Season
Nature's Beauty
Classic Stampin' Pads
Gray Granite
Mossy Meadow
Soft Suede
Pineapple Punch
Diversen / Miscellaneous
1½" Circle
Detailed Trio
Sponge Daubers
Journaling Pen 0,5
Tear & Tape Adhesive
Stampin' Dimensionals

vrijdag 6 september 2019

Arachnaphobic's Nightmare


Hey, hey!
Een kaartje gemaakt door iemand die spinnen haat. Ik loop liever een straatje om dan dat ik met een spin te maken heb. Ik stuur het lekker naar iemand die net zoveel blijde gedachten krijgt van spinnen als ikzelf. Halloween is nu eenmaal huiveren.
This is a card made by someone who absolutely hates spiders. I'd rather cross the street than deal with a spider. I'm sending to somebody who gets as many happy thoughts from spiders as I do. Halloween is all about creeping out, isn't it?
Ik heb Gray Granite gesneden 21 x 10,5 cm en het na het stempelen enz. gerild op 10,5 cm.
I have cut some Gray Granite 8¼" x 4⅛" and  scored it after stamping etc. at 4⅛".
De letters Boo van Hand-lettered Prose zijn gestanst uit Silver Foil en op een stukje Very Vanilla van 5,7 x 5,7 cm geplakt. Ik heb het stukje van reliëf voorzien met de Pinewood Planks 3D embossing folder.
De letters Boo from Hand-lettered Prose have die cut from some Silver Foil and adhered to a 2¼" x 2¼" piece of Very Vanilla. I have embossed the piece of paper with the Pinewood Planks 3D embossing folder.
De spinnetjes zijn gestanst uit Basic Black cardstock, ze komen uit Wicked, de snijmallen.
The spiders have been die cut in Basic Black form the Wicked dies.De stempels zijn allemaal van Wonderfully Wicked. De spinnenwebben zijn gestempeld in Gray Granite, de andere in Early Espresso.
The stamps are from Wonderfully Wicked. The spider webs have been stamped in Gray Granite, all other stamps in Early Espresso.
Ik heb met Champagne Mist Shimmer Paint en een Sponge Dauber de randjes van de kaart bewerkt.
I have used Champagne Mist Shimmer Paint and a Sponge Dauber to ink the edges of the card.