donderdag 16 november 2017

Meer versieringen cirkelsluiting / Decoration ideas circle closure box

Hey, hey!

Enkele idee├źn hoe je het doosje met cirkelsluiting kunt versieren en een versie met aangepaste maten. Some ideas for decorating the Circle Closure Box and a resized version.


Merry Little Christmas Designer Series Paper
Basic Black Cardstock
-       4 matten 2½" x 2½"
-       4 Gold Foil Paper cirkel met de Nr. 2 scallop (de op een na kleinste) van de Layering Circles Framelits
-       4 kransen met de stempelset Thuiskomen op Thick Whisper White, gekleurd met de Stampin' Blends: Light & Dark Old Olive en Light Cherry Cobbler.
De kransen zijn gestanst met bijbehorende framelit van de At Home Framelits en vastgezet met Mini Dimensionals.

Merry Little Christmas Designer Series Paper
Basic Black Cardstock
-       4 panels 2½" x 2½"
-       4 Gold Foil Paper circles No. 2 scallop (second smallest) from the Layering Circles Framelits
-       4 wreaths using the At Home With You stampset on Thick Whisper White, coloured with Stampin' Blends: Light & Dark Old Olive and Light Cherry Cobbler.
The wreaths have been die cut using the corresponding framelit from the At Home Framelits and adhered using Mini Dimensionals.


Ik heb de buitenste vier 1" cirkels op Old Olive Cardstock gestempeld met de sterren uit de stempelset Nacht in Bethlehem en ze met goud embosst. Neem daarvoor een stukje Old Olive van 7,5 x 7,5 cm en stempel in Versamark en goud emboss. Pons vier cirkels met de 1" Circle Punch. Om de bodem af te werken heb je een stukje papier van 7 x 7 cm nodig.

The exterior four 1" circles have been stamped and gold embossed onto Old Olive Cardstock using the star images from Night in Bethlehem. Take a 3" x 3" piece of Old Olive, stamp in Versamark and gold emboss. Punch four circles from this piece of Cardstock with the 1" Circle Punch. To finish the bottom you need a piece of 2¾" x 2¾".

Hoger doosje (hoogte 12,5 x breedte 7 cm) / Taller Box (height 4 - width 2¾")


Voor dit doosje heb ik eerst zelf emboss resist papier gemaakt met stempels van Nacht in Bethlehem door de afdrukken te embossen met wit embossingpoeder. Ik heb dit zo vaak als nodig herhaald om de hele breedte van het papier te bestrijken. Daarna heb ik de lucht en het zand gekleurd met de sponge brayers met Pacific Point en Daffodil Delight. Doe dit voor je gaat rillen en vouwen.

Voor de cirkels heb ik Night of Navy Cardstock gebruikt. Vier van de cirkels zijn ook gestempeld en embosst met wit embossingpoeder. De ster is ook uit Nacht in Bethlehem, met goud embosst op Night of Navy en gestanst met de bijbehorende edgelit van de Bethlehem Edgelits Dies. Hij is vastgezet met een Dimensional.


For this box I first made my own emboss resist paper by stamping images from Night in Bethlem and heat embossing them using white embossing powder. I have repeated this multiple times across the paper. Then I coloured the sky and sand using sponge brayers with Pacific Point and Daffodil Delight. Do this before scoring and folding.
For the circles I've used Night of Navy Cardstock. Four of the circles I stamped and heat embossed using white embossing powder as well. The star is also an image from Night in Bethlehem, gold embossed on Night of Navy Cardstock and cut using the corresponding edgelit from the Bethlehem Edgelits Dies. I have used a Dimensional to adhere it to the box.


Gebruik voor een hoger doosje een heel vel A4 Whisper White Thick Cardstock. Met de lange zijde boven, ril op " / 5½" / 8¼" / 11". Maak halverwege de panelen een inkeping op 1" / 4" / 6" / 9". Draai het papier tegen de klok in (de ½" rillijn moet boven liggen) ril op 1" en 6¼". Je hebt een vierkantje van 7 x 7 cm (" x ") nodig om de bodem af te werken omdat de flappen niet volledig over elkaar heen sluiten.

In het blogbericht Doosje met cirkelsluiting vind je meer informatie hoe je het doosje maakt.

For a taller Box, use a full sheet of A4 Whisper White Thick Cardstock. Warning: this is the A4 that we get in Europe. With the long side at the top, score at " / 5½" / 8¼" / 11". Make an indentation half-way on the squares: at 1" / 4" / 6" / 9". Turn the paper anti-clockwise (the ½" score line should be at the top) and score at 1" and 6¼". You will need a " x " square to stick over the bottom as the flaps do not fully overlap.

Sizes for American A4 Cardstock (box size = 5" x 2½")
For the American A4 I have resized in such a way that I wouldn't end up with 1-16ths" (as these drive me bonkers).
Take a sheet of Whisper White Thick Cardstock measuring 10½" x 8½". With the long side at the top, score at 2½" / 5" / 7½" / 10". Make an indentation half-way at 1¼" / 3¾" / 6¼" / 8¾". Turn the paper anti-clockwise (the ½" score line should be at the top) and score at 1" and 6½". You will need a 2½" x 2½" square to stick over the bottom as the bottom doesn't fully overlap.


You can find more precise details on how to put the box together in another blog post: Circle Closure Box. 
Doosje met cirkelsluiting / Circle Closure Box

Hey, hey!Vandaag weer een doosje met een speciale sluiting. Ook van een verpakking die ik bewaard en uit elkaar gehaald heb. Dit doosje had een bovenkant waarvan ik meteen dacht "Echt niet!" Ik heb geen bezwaar tegen knipwerk, maar dit zou me nooit netjes lukken. Ik heb in plaats daarvan de Sweetheart Punch gebruikt, toen realiseerde ik me dat deze niet meer in het assortiment zit. Daarom heb ik een versie gemaakt met de 1" Circle Punch. Ik doe er een foto bij zodat je kunt zien hoe het met de hartjes kan als je die pons wel hebt. De bovenkant ziet er dan uit als een klavertje vier.

Today another box with a special closure. Again from a box I have saved and deconstructed. This box had a top which immediately made me go "No way!" I don't mind fussy-cutting, but this would have been beyond my ability. I used the Sweetheart Punch instead, but then I realised that this punch is not current anymore. Therefore I made a version using the 1" Circle Punch. I'm adding a picture to show how you can use the hearts in case you do have it. The top will resemble a four-leaf clover.


 De maten zijn 7 x 7 cm (2¾" x 2¾"). De bodem overlapt niet helemaal, maar dat is omdat ik de maximale hoogte 6" wilde laten zijn, zodat je er twee kunt maken uit een vel van 12" x 12". Je kunt een vierkant van 2¾" x 2¾" over de bodem heen plakken voor een nette afwerking, daar wordt het doosje nog steviger van.

It measures 2¾" x 2¾". The bottom doesn't overlap all the way, but that's because I wanted to limit the paper to a maximum height of 6" to be able to get two boxes from a 12" x 12" sheet of Cardstock. You can adhere a 2¾" x 2¾" square to the bottom for a nice finish, this will make the box even sturdier.

Je hebt nodig:
-       een stuk Cardstock of Specialty Designer Series Paper van 6" x 11½" (gebruik stevig papier)
-       8 cirkels gemaakt met de 1 Circle Punch
-       een stukje Cardstock van  2¾" x 2¾" voor de bodem
-       Tear&Tape

Met de lange zijde boven maak je rillijnen op " / 5½" / 8¼" / 11". Maak halverwege de vierkanten een kleine inkeping op 1" / 4" / 6" / 9". Draai het papier tegen de klok in (de rillijn van ½" moet bovenaan zitten) en maak rillijnen op 1" en 4". Maak aan de bovenkant met een lineaal diagonale rillijnen, zoals op de foto. Loop alle rillijnen goed na met je vouwbeen. Knip zoals op de foto. Knip aan de onderkant de vier rillijnen in tot aan de eerste rillijn.


You need:  
-       a piece of 6" x 11½" Cardstock or Specialty Designer Series Paper (use sturdy paper)
-       8  circles made with the 1 Circle Punch
-       a piece of 2¾" x 2¾" paper for the bottom
-       Tear&Tape

With the long side at the top, score at " / 5½" / 8¼" / 11". Make an indentation half-way on the squares: at 1" / 4" / 6" / 9". Turn the paper anti-clockwise (the ½" score line should be at the top) and score at 1" and 4". Use a ruler and make diagonal score lines at the top as shown in the picture. Burnish all lines well with your bonefolder. Cut as shown in the picture. Cut up the four score lines at the bottom as far as the first score line.

Plak vier van de 1" cirkels aan de bovenkant. Plak ze zo laag vast dat de zijkanten de inkeping halverwege en de rillijn raken. Plak dan de andere vier cirkels aan de achterkant.

Adhere four of the 1" circles onto the top. Stick them as far down until the edges line up with the half-way mark and the score line. Then adhere the other four circles on the reverse.

buitenkant / exterior
binnenkant / interior


Breng ook Tear&Tape aan op de bodemflappen, zoals aangegeven in het voorbeeld en zet het doosje in elkaar.Put Tear&Tape on the bottom flaps as well as indicated in the picture and put the box together.

Duw zachtjes de bovenkant naar beneden om het doosje te sluiten. Je moet het papier even als het ware vertellen wat je wilt, op enig moment vouwt de bovenkant zich wel samen. De eerste keer is misschien wat lichte dwang nodig. Nu volgt een eerste, heel bescheiden poging tot een filmpje om te laten zien hoe het doosje dicht gaat. This was my first, very modest attempt at a filmed impression of how the box closes. You gently push the flaps down to close the top. You have to tell the paper which way you want it to go, at some point the top will fold together. You may have to coax the circles a little the first time.

Je kunt dit basispatroon op elke gewenste manier verder versieren. Ik heb een paar voorbeelden in een ander blogbericht gezet, anders zou dit bericht veel te lang zijn geworden. Ga helemaal los met het versieren!

This basic pattern can be decorated in any way you please. There are some examples in another blog post, otherwise this one would have been too long. Go wild decorating! donderdag 2 november 2017

Voorbereidingen voor de kerst / Christmas Preparations

Hey, hey!


  

De kerstman is druk met de voorbereidingen voor kerst. Net als ik. Elk jaar maak ik een kaart voor 'speciale' ontvangers. Dat zijn nooit kaarten die je snel in elkaar flanst. Bij Santa's Suit en de Santa Builder Framelits, had ik meteen het idee een echte waslijn te gaan maken. Ik moest alleen even nadenken over hoe ik die zou opbouwen. Het is een mini pop-up geworden, gemaakt van 4 strookjes Cardstock van 1,5 x 3 cm die gerild zijn op 1,5 cm. Je plakt ze eerst op de basiskaart, daarna plak je voor een mooie afwerking er een paneel Designer Series Paper overheen. 

Daarna is het een kwestie van versieren.
Santa is busy preparing for Christmas. And so am I. Every year I make a Christmas card for 'special' recipients. These are never cards that you throw together in a jiffy. When I saw Santa's Suit and the Santa Builder Framelits, I immediately thought I'd  build a real clothes line. All I had to do was figure out how to erect it. What I came up with is a mini pop-up, made of 4 strips of Cardstock measuring " x 1¼", scored at ". You adhere these to the base card first, then you adhere a panel of Designer Series Paper on top for a nice finish.

After that it's just a matter of decorating.Alle staande versieringen zijn dubbelzijdig, je moet de kaart natuurlijk van alle kanten kunnen bekijken. Ik heb zo twaalf kaarten gemaakt. Dat waren 24 broeken, 24 jasjes, 24 kerstbomen enz. en maar liefst 96 wasknijpers. Die waren nog de grootste uitdaging omdat ze zo pietepeuterig zijn. Zo, mijn speciale kaart voor dit jaar is klaar. Nu ga ik vrolijk verder met het verzinnen van nog meer kaarten en kerstversieringen. Beetje Bing Crosby en anderen op de achtergrond, ik kan geen mens vertellen hoe gelukkig ik dan ben!

96 wasknijpers / 96 clothes pins All the upright decorations are double-sided because the card has to look good from any angle. I have made twelve of these cards. So 24 pairs of trousers, 24 jackets, 24 Christmas trees etc. and no less than 96 clothes pins. They were the biggest challenge because they're so fiddly. Right, this year's special card is ready. Now I can happily continue thinking up more cards and Christmas decorations. Bing Crosby and some others crooning away in the background, I can't tell you how happy this makes me!