donderdag 28 september 2017

Herfstlichtje / Autum Tealight


Hey, hey!

De dagen worden korter en ik had zin een herfstversiering te maken. De kaart vormt een tent waarin een led-lichtje staat achter een stukje perkamentpapier waardoor de maan echt schijnt. In het donker ziet het er enig uit. Dankzij mijn nieuwe camera en draagbare fotostudio kan ik nu ook van zoiets een goede foto maken om het te laten zien.

De boom is van de stempelset Sheltering Tree, de pompoenen zijn van de stempelset Thuiskomen; ik heb ze gestanst met de bijpassende At Home framelits. De vleermuisjes zijn uit gestanst uit het Basic Black papier met de Home Sweet Home thinlits.

De voorkant van de kaart is van Whisper White dat gekleurd is met de sponge brayer en de Night of Navy, Pacific Point en Garden Green stempelkussens. De maan is gemaakt met de 2¼" pons. De boom is behalve op het paneel Whisper White ook op het perkamentpapier gestempeld.

Het geheel kun je platvouwen en nog versturen ook. Ik heb nog meer ideeën met deze kaartvorm: de kerstman in zijn slee voor de maan bijvoorbeeld.The days are getting shorter and I felt like making an autumn decoration. The card is shaped like a tent, in the tent there's a led light behind a piece of vellum, which makes the moon really shine. It looks really fun in the dark. Thanks to my new camera and portable photo studio I'm now able to take good photographs to show a project like this.

I stamped the tree using the Sheltering Tree stamp set, the pumpkins are from the At Home stamp set; I die cut them using the matching At Home framelits. The bats have been die cut from Basic Black card stock using the Home Sweet Home thinlits.

The front panel of the card has been coloured using the sponge brayer and the Night of Navy, Pacific Point and Garden Green inkpads. The moon has been punched out using the 2¼" punch. The tree has been stamped on the Whisper White panel as well as on a piece of vellum.

The card folds flat and can be sent through the mail as well. I have more ideas for this shape: Father Christmas in his sleigh silhouetted against the moon for example.

vrijdag 22 september 2017

Eenvoudige Pop-up / Simple Pop-up


Hey, hey!

Zoals beloofd een uitleg voor een eenvoudig pop-upmechanisme. De producten en hulpmiddelen waar ik naar verwijs, zijn producten van Stampin' Up! Deze uitleg gaat alleen over het mechanisme, je kunt het versieren zo je wilt het principe is hetzelfde.

As promised a tutorial on a simple pop-up mechanism. The products and tools I refer to are Stampin' UP!'s. This tutorial is about the mechanism only. You can decorate it in any way you wish, the principle of the mechanism is the same.

Snijd een strook papier van 21 x 6 cm. Met de lange zijde boven, rillen op 5 / 10 / 15 / 20 cm. Met de korte zijde boven, rillen op 1 cm.

Cut a strip of cardstock of 21 x 6 cm (8-⅜" x 2-⅜"). With the long side at the top, score at 5 / 10 / 15 / 20 cm (2" / 4" / 6" / 8"). With the short side at the top, score at 1 cm (⅜").

Vouw alle rillijnen en vouw ze goed na met je vouwbeen. Snijd twee stukken van de lange 1cm strook af, zoals te zien is in foto 1. Plak Fast Fuse op de overblijvende stroken. Tip: eerst plakken en daarna knippen. Knip de hoeken heel scherp in, zoals in de foto. Dit is belangrijk om alles goed te laten passen.

Fold all score lines and burnish them well with your bone folder. Cut off two sections of the long 1cm (⅜") strip as shown in picture 1. Adhere Fast Fuse to the remaining 1 cm (⅜") strips. Tip: adhere Fast Fuse before cutting. Cut away corners at a very acute angle, as shown. This is important for a proper fit.


Je kunt de hoogte en de breedte aanpassen. Bij de piggy-kaart heb ik een hekje op het mechanisme geplakt, het mechanisme zelf is lager zodat het lijkt op gras. Bij de vissenkaart heb ik de hele hoogte van het mechanisme gebruikt. Tip: versier de binnenkant ook, anders ziet het er vreemd uit als je van bovenaf in de kaart kijkt.
Let erop dat je het mechanisme en de versiering niet te hoog maakt, de pop-up steekt anders uit de kaart wanneer die dichtgevouwen is. Altijd even proberen, voordat je iets vastplakt.

You can alter the height and width. For the piggy card I have adhered a gate onto the mechanism, which is made lower to resemble grass. In the fish card I have decorated the full height of the mechanism. Tip: decorate the inside as well, otherwise it will look odd when you look into the card from above.
Be careful not to make the mechanism and decorations too high, the pop-up will be visible outside the card when closed. Always try it out first, before adhering anything.

Verwijder de achterkant van de Fast Fuse van de plakstrook aan korte kant en plak het mechanisme in elkaar. (Foto 2)

Remove the Fast Fuse backing from the tab on the short side and stick the mechanism together. (Picture 2.)Snijd een sjabloon van 5 x 5 cm dat helpt te bepalen waar je het mechanisme op de kaart moet plakken. (Het vierkantje in foto 3.) Meet vanaf de bodem van de kaart ongeveer 3 cm af en markeer dit met een dun potloodpuntje. De punt gum je later weg. Leg het sjabloontje langs de rillijn, met de punt beneden op de markering. Trek dan een dunne potloodlijn rechtsboven langs het sjabloontje. Deze lijn geeft aan waar het mechanisme komt. (Foto 3)

Cut a template measuring 5 x 5 cm (2" x 2") to determine where to attach the mechanism to the card. (The square in picture 3.) Measure about 3 cm (1-3/16" and if you don't like fiddly measurements: somewhere slightly shorter than 1-¼") from the bottom of the card and mark this point with a thin pencil dot. Erase the dot later. Put down the template along the fold line, lined up with your measurement at the bottom. Then draw a thin pencil line along the top right side of the template. The pencil line will be your guide. (Picture 3)Belangrijk: de twee plakstroken moeten altijd boven zitten. Verwijder de achterkant van de Fast Fuse van de plakstrook rechtsboven en plak het mechanisme langs de potloodlijn. Zorg ervoor dat de bovenste hoek goed aansluit op de rillijn. (Foto 4)

Important: keep both glue tabs at the top. Remove the Fast Fuse backing from the tab on the right and adhere the mechanism along the pencil line. Make sure you line up the top corner with the score line. (Picture 4)Vouw het mechanisme wanneer het vast zit naar rechts, verwijder de achterkant van de Fast Fuse van de andere plakstrook en vouw de kaart dicht om ook de andere kant vast te zetten. (Foto 5)

When adhered, fold down the mechanism to the right, remove the backing from the Fast Fuse of the second glue tab and fold the card closed to adhere the other side as well. (Picture 5)Veel plezier met maken van je eigen pop-upkaarten! Have fun making your own pop-up cards!
zaterdag 16 september 2017

Mijn eerste bericht / My very first post


Hey, hey!

Hartelijk dank voor je bezoek! Daar is ie dan. Mijn blog en het eerste bericht erop.  

Paper crafting (knutselen met papier) houdt me geestelijk gezond en aangenaam voor mijn omgeving. Ik ben er de afgelopen week niet aan toegekomen. Dat kwam omdat ik het idee had een blog te beginnen en dat heb ik geweten. Met veel vallen en opstaan kan ik je nu het eerste resultaat tonen. Het zal even duren voordat ik al mijn ideeën erop heb staan, maar daar wilde ik niet op wachten.

Waarom schrijf ik ook in het Engels? Ik denk groot en hoop een enorm internationaal publiek te trekken? Nee hoor, ik wil aan blog hops gaan meedoen en dan is het voor de andere deelnemers leuker als ze weten wat ik schrijf.

Op mijn blog kun je zien wat ik maak en vandaag is geen uitzondering. Het is deze keer een pop-upkaart gemaakt met de stempelset This Little Piggy. Die is zó leuk!  
Ik ben ook van plan tutorials te doen, dan kun je zien hoe je zo'n kaart maakt. Kom nog eens terug voor een vervolgbezoekje, het wordt echt leuk!
Kijk rustig eens rond op mijn blog, ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. Laat gerust een berichtje achter.
  
Thank you for visiting! Well, here it is. My blog and its very first post.

Paper crafting keeps me sane and nice to those around me. I didn't get to do any this week, though. That's because I got the wild hair to start a blog. Thanks to a lot of trial and error I can now present the initial result to you. It will be a while before this blog contains all the ideas I have, but I didn't want to wait for that.

Why am I posting in English as well? I think big and hope to attract a huge international following? Not really, I have plans to take part in blog hops and writing in English makes things easier for the other participants.

My blog will show you the projects I have made and today is no exception. This time it's a pop-up card that has been made with the cute This Little Piggy stamp set. Don't you adore it?

Among others, I intend to post tutorials to show how a card like this is made. Come and visit my blog again, it's going to be fun!
Please feel free to have look around on my blog. I'm really curious to know what you think of everything. Do drop me a comment.