donderdag 26 oktober 2017

Klapdekseldoosje / Flip-top Box

Hey hey!

Hoe vind je deze? Mijn lenzencleaner zit in een apart vormgegeven doosje. Ik bewaar zulke doosjes totdat ik er een keer aan toe kom iets mee te verzinnen. Ik haal ze uit elkaar en bouw ze na, met mijn eigen invulling. De maten van dit doosje kunnen eenvoudig aangepast worden om een grotere versie of een rechthoekig doosje te maken.

How about this one? My lens cleaner comes in rather a special box. I save boxes like that until I get down to doing something with them. I deconstruct and copy them to my liking. The measurements of this box can easily be adapted to make a bigger version or a rectangular box.
Ik wilde een kerstgeschenkje voor vier theelichtjes, zonder papier te verspillen. Je bent zuinig of niet. Met deze maten gaan er twee uit een vel van 12" x 12", daarvoor heb ik aan één zijde een plaksluiting gemaakt. Je kunt aan beide zijden een hersluitbare opening maken, dat kost je meer papier. Alle maten zijn in inches, in centimeters pasten of de lichtjes er niet in of het kostte te veel van het mooie papier.

My goal was a Christmas gift for four tea lights without wasting any paper. What will you? I'm Dutch and we tend to be frugal. These measurements allow for two boxes from a 12" x 12" sheet, for this there's a glue-down closure on one side. You can have a reclosable opening on both sides, it will cost you more paper. All measurements are in inches, in centimetres either the tealights didn't fit or there was too much paper waste.

Snijd een stuk Cardstock van 12" x 5¾". Ik heb het Year of Cheer Specialty Designer Series Paper gebruikt. Maak met de lange zijde boven rillijnen op ⅝" / 3½" / 4⅞" / 7¾' / 9⅛". Draai het papier een kwartslag ( de rand met ⅝" moet onder liggen) en maak rillijnen op 1⅜" / 3⅞" / 5¼". Vouw alle lijnen en loop ze na met het vouwbeen. Knip zoals in het voorbeeld en maak een kleine uitsparing met de ½" Circle Punch.

Cut a piece of Cardstock measuring 12" x 5¾". I have used the Year of Cheer Specialty Designer Series Paper. With the long side top, score at ⅝" / 3½" / 4⅞" / 7¾' / 9⅛". Turn the paper clockwise (the ⅝" edge should be on the bottom) and score at 1⅜" / 3⅞" / 5¼". Fold all score lines and burnish using your Bone Folder. Cut as in the example and make a small notch using the ½" Circle Punch.Vrees niet, als ik aan het ontwerpen ga, gebruik ik altijd papier dat ik nog heb uit mijn tijd vóór Stampin' Up!. Dit nogal oranje papier kun je niet eens goed vouwen, het breekt! Daarom werk ik het zo op. Het is zeker geen Stampin' UP! kwaliteit. 

Be not afraid, when I'm designing, I always use paper from my pre-Stampin' Up! days. This rather orange paper cannot even be folded, it cracks! That's why I use it for this. It is definitely not Stampin' UP! quality. 

Maak een kijkraampje met de nr. 5 (de 4e grootste) van de Layering Squares Framelits. Een stukje Window Sheet is een optie, ik vond het niet nodig, de kaarsjes zijn beter zichtbaar zonder en ze vallen er toch niet uit. Breng Tear&Tape aan zoals in het voorbeeld (de blauwe lijnen). De foto toont de binnen- en de buitenkant van het doosje. 

Make a peep-window using the No. 5 (the fourth largest) of the Layering Squares Framelits. A piece of Window Sheet is an option, I didn't think it necessary, the tea lights are better visible without and they don't fall out anyway. Adhere Tear&Tape as shown (the blue lines). The picture shows both the inside and the outside of the box.Plak het doosje als volgt in elkaar. Leg het doosje neer met de kaarsjes links, vouw dan de rechterhelft plat naar binnen en vouw de linkerhelft eroverheen. 
Adhere the box as follows. Put down the box with the candles to the left, then fold the right half down flat towards the centre and fold the left side down on top.Om de plakkant te sluiten doe je het beste eerst de hersluitbare kant dicht, dan blijft het doosje in vorm. Ga dan verder met de kant van de plaksluiting. Vouw de twee zijflapjes dicht, vouw de achterflap naar binnen en vouw de laatste flap erover heen. Behalve Tear& Tape kun je ook Fast Fuse of TomBow nemen, het is maar waar je een voorkeur voor hebt. Ze zijn allemaal sterk genoeg om het doosje niet uit elkaar te laten vallen.

To adhere the glue-down side, it is best to first close the reclosable side, the box will stay in shape. Then proceed with the glue-down side. Fold in the two side flaps, fold over the back flap and fold down the last flap. Besides Tear&Tape, you can use Fast Fuse or TomBow as well, it's just a matter of which you prefer. All are strong enough not to have the box come apart.

Je kunt het doosje versieren naar eigen inzicht. Als je wilt weten wat ik verder gedaan heb, dat staat hieronder.
The box can be decorated as you wish. If you want to know how I did it, there's a description below.

Plak een stukje Gold Foil Paper van 2⅜" x 2¾" op de binnenkant van de flap. De versiering binnenin is gemaakt met Merry Patterns in Memento, Garden Green, Real Read en Daffodil Delight met de nr. 3 (tweede grootste) van de Stitched Ovals Framelits. De versiering aan de buitenkant is gemaakt met dezelfde Framelit, nu gestempeld en zilver embosst met Nacht in Bethlehem, met daarop de ster van de Bethlehem Edgelits in Gold Foil, geplakt met een Dimensional.

Adhere a piece of 2⅜" x 2¾" Gold Foil Paper to the inside of the flap. For the embellishment on the inside I used the Merry Patterns in Memento, Garden Green, Real Read and Daffodil Delight with the No. 3 (second largest) of the Stitched Ovals Framelits. The embellishment on the outside has been made using the same Framelit, now stamped and silver embossed with Night in Bethlehem, on top is the star from the Bethlehem Edgelits in Gold Foil, adhered using a Dimensional. 

Ik heb een schuifkoker gemaakt van een stuk Window Sheet van 2⅞" x 8¾" met rillijnen op 1⅜" / 2⅞" / 5⅜" / 6⅞". De koker is versierd met een stukje Gold ⅛" Ribbon van ongeveer 8¼". Ik heb dat lint er met ⅛" dubbelzijdig plakband op vastgemaakt (geen Stampin' Up! product). Daarna nog een strikje van hetzelfde lint met een Mini Glue Dot vastgezet.

I have made Window Sheet sleeve, using a piece of 2⅞" x 8¾", scored at 1⅜" / 2⅞" / 5⅜" / 6⅞". The sleeve is decorated with a piece of Gold ⅛" Ribbon of approx. 8¼". It is adhered using 1⅛" double-sided tape )(a non- Stampin' Up! product). The bow has been adhered using a Mini Glue Dot.

De theelichtjes heb ik versierd met de Year of Cheer Specialty Washi Tape. The tealights have been decorated using the Year of Cheer Specialty Washi Tape.

Ik denk dat ik met zo'n geschenkje wel ergens op bezoek kan, wat denk jij?
I think I will be a welcome guest carrying such a gift, what do you think?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten