donderdag 27 juni 2019

Verstevigd Pizzadoosje / Reinforced PizzaboxHey, hey!
Vandaag heb ik dit leuke, verstevigde pizzadoosje voor je. Ik zocht naar een manier om het Designer Series Paper dat eruit gaat op te werken en voor dit doosje heb je een vel 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) papier nodig, vandaar.
Today I have this cute reinforced pizza box for you. I was looking for a way I could use up the Designer Series Paper that will be discontinued shortly and for this box you need a 12" x 12" sheet of paper, so that's why.
Als je ook een wikkel wilt maken, heb je een stuk papier nodig van 26,5 x 8,25 cm.
If you also want to have a belly band, you will need a 10½" x 3¼" piece of paper.
De maten:
The measurements:
Let op de richting van het papier bij het snijden en het rillen - zie mijn tips in het filmpje.
Please pay attention to the direction of the paper when cutting and scoring - see my tips in the tutorial.
1 stuk DSP van 21,0 x 30,5 cm, van het overschot kun je het stukje snijden dat je in de bodem plakt, dat is 8,1 x 8,1 cm.
1 piece DSP of 8¼" x 12", you can use the left over to cut the bottom lining piece which is 3-3/16" x 3-3/16 (that's just a fraction smaller than 3¼" x 3¼").
Met de lange zijde boven, rillen op:
1,25 / 3,80 / 6,35 / 14,60 / 17,15 / 25,40 / 27,95 cm
With the long side top, score at:
½" / 1½" / 2½" / 5¾" / 6¾" / 10" / 11"
Met de korte zijde boven, rillen op:
1,25 / 3,80 / 6,35 / 14,60 / 17,15 / 19,70 cm
With the short side top, score at:
½" / 1½" / 2½" / 5¾" / 6¾" / 7¾"Vouwen en knippen zoals in het sjabloon.
Fold and cut as in the template
Meet op 4,15 cm voor het gaatje en pons met de ½" circle punch.
Measure at 1⅝" for the thumb grip and punch using the ½" circle punch.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten